วิชา “การผลิตรายการวีดิทัศน์เบื้องต้น”  บทที่ 4 [1/5]

วิชา “การผลิตรายการวีดิทัศน์เบื้องต้น” บทที่ 4 [1/5]

หัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงคือ เรื่องของแสงในรายการวีดิทัศน์ ลักษณะของแสงที่เกิดขึ้นจาก การใช้งานเพื่อในการถ่ายทำรายการวีดิทัศน์ ก็จะมีส่วนที่เป็นแสงธรรมชาติ และก็เป็นแสงที่เราประดิษฐ์ขึ้น อาจจะเป็นแสงจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น ไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆ ที่เราจัดขึ้นมา ซึ่งในภาพรวมเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันว่า แสงทั้งสองประเภทนี้ มีลักษณะที่แตกต่างกันยังไง ใน
แต่ละทิศทางที่ส่องเข้ามา แล้วก็มีหลักการในการจัดยังไง

แต่…

ก่อนอื่นมาทำความรู้จัก กับความสำคัญของแสง ในรายการวีดิทัศน์ ก่อนว่ามันมีประโยชน์ มีความสำคัญยังไง โดยจะพูดถึงใน
แต่ละประเด็น ประเด็นที่หนึ่งก็คือ แสงช่วยให้ผู้ชม มองเห็นรายละเอียดของการแสดง หรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการได้
ถ้าไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอ การมองเห็นของผู้ชม อาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจน มองไม่เห็นรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อการสื่อสารกับตัวผู้ชม ประการที่สองก็คือ แสงจะเป็นสื่อที่ช่วยนำสายตา ของผู้ชมให้มองเห็น จุดที่เราต้องการจะเน้นในหน้าจอนั้นๆ เช่น เราต้องการที่จะ เน้นตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง หรือนักแสดงหรือพิธีกร เราก็พยายามที่จะต้อง จัดแสงให้แสงมันส่องเข้าไป สว่างตรงบริเวณที่เราต้องการจะเน้น ในขณะที่แสงบริเวณอื่นอาจจะเบาลง หรือว่าลดความเข้มลง เพื่อให้จุดสนใจมันมองเห็นได้ชัดเจนว่า ณ ขณะนั้นเราต้องการให้ ผู้ชมมองเห็นจุดใดเป็นจุดสำคัญ ประการที่สาม แสงช่วยสร้างมิติ และความหลากหลายให้กับพื้นผิว ช่วยทำให้พื้นผิว อาจจะเป็นฉากเป็นสถานที่ต่างๆ มีความสวยงามเด่นชัดมองเห็นได้ ในลักษณะที่สะท้อน หรือสื่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในเรื่องราวตอนนั้น
ถ้าเกิดเรามองไม่เห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆ มันอาจจะทำให้ความรู้สึกความสวยงาม หรือความสนใจของผู้ชมลดน้อยลงไปได้
เพราะฉะนั้นแสง จึงมีความจำเป็น ที่นอกเหนือจากสร้างจุดสนใจ ให้กับตัวเรื่องราวนักแสดงในภาพแล้ว ยังต้องคอยแสดงรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เป็นฉากต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกัน และประการสุดท้าย แสงช่วยสร้างในเรื่องของบรรยากาศ เรื่องของอารมณ์ของภาพ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ชม โดยที่เราสามารถที่จะออกแบบ การจัดแสงเพื่อสะท้อนบรรยากาศ หรือเรื่องราว ณ ห้วงเวลานั้นๆ ที่เรากำลังดำเนินเรื่องอยู่ เพื่อต้องการให้ผู้ชมได้ซึมซับ ให้เข้าใจความรู้สึกของนักแสดง หรือตัวละครหรือเข้าถึงบรรยากาศ ของเหตุการณ์นั้นๆที่เราต้องการจะนำเสนอ อันนี้ก็เป็นความสำคัญของแสง ที่เข้ามามีบทบาทในงานวีดิทัศน์ ในเรื่องของแสงที่ใช้ในการถ่ายทำวีดิทัศน์ อย่างที่เรียนแล้วว่า เรามีทั้งส่วนที่เป็นแสงธรรมชาติ แล้วก็เป็นแสงจากไฟประดิษฐ์ เช่น จากหลอดไฟหรือแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ ซึ่ง
ถ้าเป็นการถ่ายทำนอกสถานที่ เรานิยมใช้แสงจากธรรมชาติ ซึ่งแสงจากพระอาทิตย์ จะให้สภาพแสงที่ดูธรรมชาติและดู soft ดูนุ่มนวลกว่าการใช้แสงประดิษฐ์ เพียง
แต่ว่าในการถ่ายทำนอกสถานที่ จะต้องคำนึงถึงเรื่องของระยะเวลาที่เหมาะสม
ถ้าเราไปถ่ายในช่วงที่แดดแรงเกินไป ภาพที่ออกมาก็จะไม่สวย
เพราะฉะนั้นการถ่ายทำ
ถ้าถ่ายในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น จะได้สภาพแสงที่ดีกว่า
แต่ในทางปฏิบัติบางที เราไม่สามารถที่จะ Control หรือควบคุมเวลาที่จะถ่ายทำได้
เพราะฉะนั้นบางที เราต้องมีส่วนประกอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง จะเป็นเรื่องของการใช้แผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยเพิ่มแสงบริเวณใบหน้า หรือว่าการใช้แสงไฟจะโคมไฟต่างๆ มาเพิ่มแสงในกรณีที่แสงสว่างมีไม่เพียงพอ ซึ่งในส่วนตรงนี้ เราจะมาพูดคุยกันว่าแสงสว่างพวกนี้ ไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติ หรือแสงประดิษฐ์มีทิศทางของแสง มีรูปแบบของแสงที่แตกต่างกันยังไง