วิชา “การผลิตรายการวีดิทัศน์เบื้องต้น”  บทที่ 4 [2/5]

วิชา “การผลิตรายการวีดิทัศน์เบื้องต้น” บทที่ 4 [2/5]

ลักษณะของแสง เราแบ่งออกได้เป็นสามรูปแบบ แบบแรกก็คือ แสงแข็ง แสงแข็งก็คือ แสงที่ส่องมายังวัตถุโดยตรง ไม่ได้มีการกรองผ่านอะไรทั้งสิ้น เป็นแสงที่มาจากแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง
เพราะฉะนั้นแสงลักษณะนี้ ก็จะมีความรู้สึกที่ว่า แสงมันจะเข้มกว่าแสงแบบประเภทอื่นๆ เราอาจจะใช้แสงประเภทนี้ ในการถ่ายทำที่ต้องการจะเน้น ให้ตัวบุคคลนั้นสว่างชัดเจน บริเวณทั้งส่วนของร่างกาย หรือว่าสถานที่นั้นๆ โดยใช้ไฟจากแหล่งกำเนิดแสงโดยตรงส่องเข้ามา
ถ้าเป็นลักษณะของแสงที่เป็นแสงจากแหล่งกำเนิด เช่น โคมไฟต่างๆ เราก็จะมีอุปกรณ์ที่จะช่วย ให้เกิดแสงประเภทนี้ขึ้นมา แสงลักษณะแบบนี้ จะต้องใช้ตัวอุปกรณ์ ในการบีบแสงกำหนดทิศทาง ให้มันลงมาตำแหน่งที่เราต้องการ ซึ่งอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ ได้แสงที่มีลักษณะแสงแข็งขึ้นมา ก็อาจจะเป็นในเรื่องของพวกโคมไฟ ที่จะช่วยในการบีบแสงให้เข้ามาหรืออาจจะ เป็นลักษณะของตัว Snoot หรือว่ากรวยบังคับแสง ซึ่งจะเป็นลักษณะของการบีบให้ แสงมันมีความสว่าง ในทิศทางที่มันเล็กลง และมุ่งเน้นให้เห็นรายละเอียด ของพื้นผิวเฉพาะส่วน อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการใช้รังผึ้ง เพื่อบังคับแสงซึ่งรังผึ้งบังคับแสง จะสวมเข้าไปในบริเวณของหลอดไฟ ก็จะได้แสงที่มีความเข้มของแสงมากขึ้น
แต่ว่าในขณะเดียวกัน ก็ช่วยในการที่จะบีบทิศทางของแสง ให้มันลงมาในตำแหน่งเดียวกัน
แต่ก็ไม่แรงเท่ากับการใช้ Snoot อีกอันหนึ่งที่นิยมใช้ก็คือ ตัวแผ่นบังคับแสงหรือว่าตัวบานดอร์ อันนี้สามารถที่จะทำหน้าที่ ให้แสงมันกระจายหรือว่าแสงมันแคบลงมาได้
ถ้าเกิดต้องการให้มีแสงสว่างมาก ในบริเวณกว้างเราก็เปิดตัวบานดอร์ ให้มันกว้างขึ้น

แต่…

ถ้าเราต้องการให้แสงเฉพาะจุด เราก็บีบตัวบานดอร์ให้แคบลง แล้วก็ส่องแสงไปยังตำแหน่งที่เราต้องการ แสงประเภทที่สองก็คือ แสงนุ่ม ซึ่งจะทำหน้าที่ในการให้แสงสว่าง ที่คล้ายๆกับแสงธรรมชาติ วิธีการก็คือ เราอาจจะต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วย เป็นลักษณะที่เป็นตัวช่วยกรองแสง เช่น เป็น Softbox สวมเข้าไป ที่บริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดไฟ เพื่อให้แสงมีการกรอง ผ่านผ้ามาสักชั้นสองชั้นก่อน ก่อนที่จะมาถึงตัวแบบ เพื่อให้สภาพแสงที่ตัวแบบ ดูมีความ Soft มีความนุ่มนวลขึ้น และก็ดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น แบบที่สามคือ แสงสะท้อน ไม่ได้เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง
แต่ว่าใช้การสะท้อนผ่านวัตถุต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ Reflex ในการสะท้อนเข้ามา
ดังนั้นบางทีเราอาจจะใช้แผ่นสะท้อนแสง ควบคู่กับแสงธรรมชาติก็ได้ หรือว่าจะใช้กับแสงที่เกิดจากหลอดไฟก็ได้ โดยการที่ใช้แผ่นสะท้อนแสง รับแสงจากแหล่งกำเนิดแสง แล้วก็สะท้อนกลับมาที่ตัวแบบ เป็นลักษณะคล้ายๆกับการช่วยเปิดเงา หรือว่าพื้นที่มืดของตัวแบบ ให้มันมีรายละเอียด แสดงรายละเอียดออกมาให้เห็นได้มากขึ้น ในกรณีที่ถ่ายทำนอกสถานที่ เราไม่สามารถที่จะหาไฟฟ้า หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อจะมาใช้กับหลอดไฟของเราได้ เราก็ควรจะใช้ Reflex ในการช่วยเพิ่มแสงให้กับตัวแบบ โดยใช้การสะท้อนจากแสงพระอาทิตย์ ส่องมาที่ตัวแบบได้ อันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ จะให้สภาพแสงที่ ดูเป็นธรรมชาติด้วย Soft กว่าการใช้แสงโดยตรงจากแหล่งกำเนิดแสง