หน้ากากอนามัยใส่นานเกินไป เลือดเป็นกรด? | รู้ทันข่าวลวงสุขภาพ

หน้ากากอนามัยใส่นานเกินไป เลือดเป็นกรด? | รู้ทันข่าวลวงสุขภาพ

[เสียงดนตรี]

ข่าวที่ว่าการสวมหน้ากากนาน ๆ
จะทำให้เกิดเลือดเป็นกรด ขอตอบได้เลยว่า ข่าวนี้ไม่จริงครับ
ในภาวะปกติของร่างกาย pH ของเลือดอยู่ที่ 7.35-7.45 ภาวะเลือดเป็นกรด คือ การที่ภาวะเลือด
มีค่าของ pH ต่ำกว่า 7.35

[เสียงดนตรี]

การเกิดภาวะเลือดเป็นกรดก็มีอยู่
กรณีอันที่หนึ่งคือจากภาวะของทางเดินหายใจ ที่เราเรียกว่าเป็น Respiratory acidosis ซึ่งเกิดจากภาวะต่าง ๆ ยก
ตัวอย่างเช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคของกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจอ่อนแรง หรือว่าการบาดเจ็บทางช่องอก หรือการได้รับยาบางอย่าง เช่น
ยากดประสาท ยานอนหลับขนาดสูง ๆ หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปริมาณมาก ๆ เราจะมีอาการผิดปกติได้ ยก
ตัวอย่างเช่น การปวดศีรษะ
อาจจะมีการหายใจเหนื่อย หอบ
แต่บางคนที่เป็นมาก ๆ อาจจะมีเรื่องของ
ระดับความรู้สึกตัวที่เปลี่ยนแปลงไป

[เสียงดนตรี]

การที่ใส่หน้ากากนาน ๆ แล้วทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ แล้วคิดว่าเกิดจากอาการที่เลือดเป็นกรด ข้อนี้ก็ไม่จริงครับ

ไม่ใช่อาการของเลือดเป็นกรดครับ
คนคงคิดว่าการสวมหน้ากาก จะทำให้เกิดมีการคั่งของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก จนทำให้ pH ในเลือดผิดปกติไป ซึ่งความเป็นจริง การที่เราใส่หน้ากาก เราจะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซได้เป็นปกติ
เพราะฉะนั้น เราจะไม่มีปริมาณคั่งของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก ที่ทำให้เกิดเลือดเปลี่ยนแปลง
และเกิดภาวะความเป็นกรดนะครับ
คือบางคนอาจจะใส่หน้ากาก แล้วมีการต้องออกกำลัง
หรือมีการใช้แรงมากผิดปกติ อาจจะต้องมีการใช้ออกซิเจน
ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับ
อาจจะมีการรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือวิงเวียน ซึ่งอาการนั้นก็ลดลงได้นะครับ
เช่น เราลดกิจกรรมลง
หรือเราถอดหน้ากากชั่วคราว
แต่ไม่ใช่อาการของการเกิดเลือดเป็นกรด

[เสียงดนตรี]

คำแนะนำที่เขาแชร์กันเรื่องของ
การใส่หน้ากาก แล้วก็ใส่ ๆ ถอด ๆ ไม่จริงนะครับ
ไม่ควรนะครับ
เพราะว่าการที่เราใส่ ๆ ถอด ๆ อาจจะมีทั้งเรื่องของการปนเปื้อน หรือการที่เราไปสัมผัสหน้ากาก แล้วอาจจะเกิดภาวะการเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ คือหน้ากาก
แต่ละชนิดมีหลายประเภทนะครับ
เช่น หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย หรือ N95 โดยปกติ ประชาชนทั่วไป เราแนะนำว่าควรจะเป็นหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย โดยปกติการใส่หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย เราก็สามารถที่จะใส่ติดต่อกันได้ โดยที่ว่าตราบใดที่เรารู้สึกว่า
เรายังสบายอยู่ มีการหายใจที่ยังปกติอยูุ่
ก็สามารถที่จะใส่ได้ต่อเนื่องกัน เพราะร่างกายสามารถปรับตัวได้

[เสียงดนตรี]

บางคนมีความกังวลมาก
ว่าจะสวมหน้ากากตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในที่สาธารณะหรือที่บ้าน เพื่อป้องกันโรค COVID-19 อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับ
เพราะการสวมหน้ากาก เราสวมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
ระหว่างเรากับบุคคลอื่น ซึ่งการแพร่เชื้อโควิด
มันเป็นลักษณะฝอยละออง ในระยะ 1-2 เมตร
ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวหรืออยู่ที่บ้าน เราก็ไม่ได้รับโอกาสรับเชื้อจากผู้อื่น เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่นะครับ
คำแนะนำในการสวมหน้ากากที่ถูกต้องนะครับ
ข้อที่หนึ่ง ก่อนสวมหน้ากาก เราจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อน การจับหน้ากาก ควรจะจับที่หูทั้งสองข้าง หน้ากากนี่ ด้านที่เป็นสีจะอยู่ด้านนอก ด้านที่เป็นสีขาวจะอยู่ด้านใน ในหน้ากากบางชนิดอาจจะเป็นสีขาวทั้งหมด ให้สังเกตดูที่รอยพับ
ถ้ารอยพับชี้ลงข้างล่าง คือด้านที่อยู่ด้านนอก หน้ากากจะมีลวดอยู่ด้านบน อันนี้คือตำแหน่งที่วางหน้ากากอยู่ด้านบน การสวมหน้ากากคือการจับหูทั้งสองข้าง
แล้วก็คล้องมาที่ใบหน้า พอหลังจากสวมเสร็จ ให้เรารีดส่วนที่เป็นลวดให้แนบไปกับ
ดั้งจมูกและส่วนที่เป็นแก้ม หน้ากากควรจะคลุมทั้งจมูกและปาก ขอบของหน้ากากควรจะลงมา
อยู่ที่ใต้คางนะครับ
หน้ากาก เราสามารถที่จะสวมได้นาน
ตราบเท่าที่เรารู้สึกเราสบายดี ไม่มีอาการผิดปกติ ไม่วิงเวียน ไม่ทำให้เกิดเลือดเป็นกรดนะครับ
ใช้ 1 ชิ้น คือไม่ควรเกิน 1 วัน

[เสียงดนตรี]