เตือน! สูบบุหรี่ เสี่ยงติดโรค COVID-19 มากกว่าคนทั่วไป | รู้ทันข่าวลวงสุขภาพ

เตือน! สูบบุหรี่ เสี่ยงติดโรค COVID-19 มากกว่าคนทั่วไป | รู้ทันข่าวลวงสุขภาพ

[เสียงดนตรี]

อันแรกเลยก็จะมีคนถามเข้ามาเรื่องว่า สูบบุหรี่ทำให้เกิดการติดเชื้อ COVID-19
มากขึ้นไหม หรือว่าแพร่เชื้อมากขึ้นไหม

[เสียงดนตรี]

ไวรัสโคโรนา มันจะปนไปเป็น
ละอองเล็ก ๆ กับควันบุหรี่ได้ไหม ไม่จริงนะคะ ไวรัส แทนที่มันจะเป็นละอองฝอย
ให้ติดทางอากาศได้นี่ มันจะต้องเป็นหัตถการ
ที่ไปทำกับทางเดินหายใจ เช่น ใส่ท่อช่วยหายใจ ไปส่องกล้อง
หรือว่าใส่ท่อเข้าไปดูดเสมหะ พวกนี้ถึงจะเป็นหัตการที่จะทำให้เชื้อโควิด เปลี่ยนจากละอองฝอยไปเป็น
การติดเชื้อทางทางเดินอากาศทั่ว ๆ ไป [เสียงไอ] คนสูบบุหรี่
ถ้าสูบนาน ๆ มันก็จะตามมาด้วยถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด เมื่อเขาเจ็บป่วยเป็น COVID-19 นี่ ก็มักจะหนักกว่า ซึ่งการทำงานของปอดเของเขานี่ ไม่มีทางจะเท่ากับคนอายุเดียวกัน
ในวัยเดียวกัน
เพราะฉะนั้น เมื่อเขาเจ็บป่วยเป็น COVID-19 ก็มักจะหนักกว่าคนที่ไม่มีโรคปอดอะไรอยู่เดิม

[เสียงดนตรี]

ถ้าสูบบุหรี่มวนเดียวกัน
แล้วก็สูบไปด้วยกันเรื่อย ๆ นี่ อันนี้แน่นอนค่ะ
ทำให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้น ระบาดมากขึ้น มันเป็นการแลกเปลี่ยน
สัมผัสทางน้ำลายโดยตรง
เพราะฉะนั้น ย่อมต้องเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการติดแน่นอน นอกจากนั้น เวลาเราสูบบุหรี่
ไม่มีใครใส่หน้ากากสูบบุหรี่ได้แน่นอน
เพราะฉะนั้น
มันก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรม เช่น เราต้องเปิดหน้ากากนะ สูบบุหรี่นะ แล้วก็บางทีก็จะเป็นการสังสรรค์แบบว่า สูบไป คุยไป พูด ยิ่งมัน ยิ่งฟุ้งกระจาย
ยิ่งมีน้ำลายกระเด็นออกมา ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่ง
ที่ได้เพิ่มเรื่องของการติดต่อ ในอีกส่วนหนึ่งแล้วนี่ ก็คือดังที่รู้กันว่า ควันบุหรี่ มันจะระคายเคือง ทำให้ไอ ไม่ว่าจะเป็นคนที่สูบเอง หรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมา
ถ้าเกิดคนที่เขาไอนี่ เขามีการติดเชื้อ COVID-19 มันก็จะมีละอองฝอยของเชื้อ
ออกมากับการไอ ซึ่งแน่นอน
ถ้าอันนั้น
มันก็จะเพิ่มการติดเชื้อได้มากขึ้น

[เสียงดนตรี]

ดีที่สุดก็คือ พยายามลด
ลดได้เรื่อย ๆ จนถึงเป็นงด
ถ้าเกิดหักดิบเลย ไม่สำเร็จ อีกอันหนึ่งก็จะมีหมากฝรั่งที่เป็นนิโคติน หมากฝรั่งนิโคตินหรืออะไรอย่างนี้
สำหรับคนที่ติดตัวนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ อันต่อไป
ถ้าเรายังจะสูบ
เราก็อาจจะต้องปลีกวิเวก ไปสูบคนเดียวในที่อากาศถ่ายเท เป็นที่โล่งแจ้งคนเดียว แล้วก็จะได้ไม่มีใครมาเสี่ยงไอ จามออกมา เพื่อเป็นการเพิ่มเชื้อกับชุมชน

[เสียงดนตรี]